Kerstin Kalbaß

Geschäftsführerin

Finanzökonom

Gewerbekunden

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

kk@kavm.de


Hagen Franzke

Kaufmann für Versicherungen

Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherungen

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

hf@kavm.de


Monique Reimann

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

mr@kavm.de


Loris-Benedict Höppner

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

lh@kavm.de


Jetzt Online Termin mit Loris buchen!

Dieser Service wird von einem externen Anbieter bereitgestellt | Datenschutzerklärung

Cindy Geide

Büromanagement & Empfang

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

cg@kavm.de


Brigitte Bergel

Sachbearbeitung & Empfang

Telefon 03588/201955

Telefax 03588/201956

bb@kavm.de